درخواست برگزاری کارگاه تخصصی

فرم درخواست

برگزاری کارگاه تخصصی

_

اگر مایل هستید در شهر شما کارگاه های تخصصی مربوط به کشاورزی و گیاهان دارویی برگزار شود کافیست درخواست خود را از طریق فرم مربوطه ثبت نمایید. درخواست های شما عزیزان به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

_