با ما در تماس باشید

تماس با هربالکس

_

با ما تماس بگیرید یا از فرم آنلاین برای درخواست خود استفاده کنید. ما منتظر شما هستیم.

شماره تماس

051-38717234

پشتیبانی

info@herbalex.ir

آدرس

مشهد، مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی، واحد 21